A századik év küszöbén - Erdélyi Magyar Adatbank

vetéstől annyira irtózott, hogy à la Csávolszky, soha egyet- len sort nem írt a lapjába, ... den városnegyedben létező elegáns, finom, lakályos étterem.

A századik év küszöbén - Erdélyi Magyar Adatbank - Összefüggő

vetéstől annyira irtózott, hogy à la Csávolszky, soha egyet- len sort nem írt a lapjába, ... den városnegyedben létező elegáns, finom, lakályos étterem.

l. Veres Benedek. Veres György, jobbágy. Dálnak. n. Hadnagy Balás l. Gál Gergely ... n. Apor Tamás l. Bartos István z. Kasza Balás z. Kovács Mihály.

E. Gyula, Keresztes P. Andor, Kupás Ferenc, Forgács Dénes, Dull András,. Kása István, Kovács E. Sándor, Szilágyi István, Kupás Andor, Tóth. Mihály.

A Karácsondi útra (amelyiknek a borítója egyébként szubtilis Félelem és reszketés Las Vegasban vizuális idézet) az ötvenes évek irodalomkritikája azt.

a nevek tükrében a középkor végén magyarnak látszik. Későbbi ... Warzygeth, Zepewresthewen, Sz: Karaznya (Kállay, saec. XV. R.

bakaraszos — (ritka) arasznyi széles keresztszemes minta lepedőal- jon (Kszt) 168 ... belever — keresztfonalat bordával beüt: belévčr (It, K, Ny, S).

Étkezés előtt, után és lefekvéskor gyakran elhangzanak a gyermeki fantá- zia komoly vagy tréfás termékei is. ... Csak egy szelet kenyeret.

mogyoró, nyír(fa), rekenyő, somfa, sulyom, szeder, torma, vadkörte. ... Kalotaszeg délnyugati részének zonális erdőtársulásait a nem túl tá-.

A ritmus születésünk pillanatától kellemes élmények forrása. A csecsemő életrendje szabályos lüktetéséből környezete gondoskodását érzékeli, az alta-.

páduai filozófus, Andrea Cesalpino idézésével utal X. Leó 1513-as bullájára.9 A ... Vagyis: „Andrea ... sfalva. (Orăşeni) keresztelési.

rette volna a szőnyeget püfölni, de anyu azt mondta, mikor dolgozni indult, hogy nincs elég ereje hozzá. Bízza csak Ferire, mert annak túl nehéz a keze, ...

mutatják, a magyarok körében mondhatni általános az a hiedelem, hogy a bozgor azt jelenti: „hazátlan”. Márpedig ha mi, magyarok úgy tudjuk, hogy ezt jelenti ...

ban más a helyzet, így pl. azt olvashatjuk, hogy Svájc egyes területein még igen elterjedt a ráolvasással való állatgyógyítás (L. pl. R i c h a r d.

bicolor Reichb.; tarka szépecske; lipsci- noaice. E–Am (Kalifornia), Th. Termesztett dísznövény, szórványosan. Nt. csillagvirág (Nk,. V, Va) | kakukfű ...

rülhet s abba kerülhetett már az idg. alapnyelvben is. ... *körcs > m görcs, göcs, vö görcsös fa; cor < ősl *cord > ... *osztlop > oszlop, mint a ném.

pedig színes kartonból készült fersinget vettek föl a szoknya alá. Mintegy 20 éve a házilag varrt, térdig érő és újabban a bolti rövid bugyigót viselik.

Abajdok: valami ízlés s arány nélküli nagy test vagy mív. ... kevész: törpe, pulya; megcsökött: pulyán maradt ... Puja: gyermek (Usz. ritkán).

XIV. pe baza toponimiei şi a onomasticei. Bucureşti, 1933. ... Tehát å és ő, ö van bennük!! ... Gr. Zichy István, A Képes Krónika miniatürjei viselet-törté-.

ugyanaz marad, csak más útról közelítünk feléje. ... ha ez a zenei érzék gyengébb, egy-egy dal befogadása, élete, ... (a dallam vonala ugyanaz marad.

Télen hosszú, barna vagy fekete háziszőttes kabát (zeke, ... melését háttérbe szorítja, és itt is, mint másutt általában, új, városi ruha-.

gas ember volt, jól látta a tüntető diákok rombolását. — Ezt csinálják Kolozsváron is, s a rendőrség ölbe tett kézzel nézi, sőt falaz nekik.

rult össze a désházi edény piaca. A gyári öntöttvas, zománc-, üveg- és porcelánedények az 1880-as évektől kezdve a szilágysági falvakban is egyre nagyobb ...

gítő” kérdést adott fel: – Mi lehet? Ki lehet? – kezdte, majd –: Róka, csak annyit se- gíts, mondd, milyen betűvel kezdődik, és milyen betűvel végződik a.

a fontosabbakat emeljük ki, elsőként idézve a templom 1789-ből való ... gok.” (Liber Eccl. Udv. 1644, 119.) Az úrasztali felszerelést 1715-ben is-.

Egy-egy udvarház telkén tartott állatok szá- ... sich à reatu Criminis laesae, et notae perpetuae infidelitatis ... A cuki alak egyébként a városi.

Gógány: vesszőből font s agyaggal megsikált házi tüzelő ke- ... lasztani p.o. utána vminek. Illint: koppint, köppöget. ... tess, te neszere! Te neszeti!

Mit eszik a vaksi? Egeret, bogarat,. Mindenféle madarat. ... Mit hozol Margitkának? ... geti, hogy repül, repül a fecske, illetőleg repül, repül a kecske.

hanem egy ősi eredetű és nagyon is kötött közösségi jelrendszer hagyomá- nyos kánon szerint alkalmazott elemei. AZ ÉPÍTKEZÉSRŐL.

hely megye határán levő Balavásárig, Kiskendig és Nagykendig s a hegyme- getti falvakat, a Malozsa-völgyben ... lak között kicsi vetöllővel szőjük (14. k).

kisebbségi és többségi között tehát folytonos, elvi harc folyik. ... gás következik a Nikomakhoszi Etika olvasatából, e műben több helyen is.

sehogy sem akaródzott kibújni a jó meleg ágyból. — Kelj fel, fiam indulnom kell a mezőre. Nagy hirtelen lehúzta rólam a takarót, és kitessé- kelt az ágyból.

Katolikus templomát. 1717-ben, a református templomot 1852-ben építették. Kirándulások. Élesdtől észak felé 3 km-re, Pe ș t i ș. – Só- lyomk ő pestes falu ...

lenség mellett a korábbi hiedelmek számára sem maradt hely, úgy is mondhat- ... Na, és az az asszony volt ott, az akarta a férfiakat ijeszgetni. Egy.

borondzsik-ruha hernyóselyemszálból szőtt fej- ... másik helyiséget is lehet fűteni r. sobă kály- ... hosszúpárna hosszú alakú díszpárna 248: ma-.

Legjobb volna, ha anya vagy apa titokban rendet rakna. ... A paradicsomleves ma kifejezetten visszataszító. Rizs ... és Csillának, a legjobb kémiásnak.

Akár furcsa, akár nem, s bármilyen bizarrul hangzik is, a nagyanyámba voltam szerelmes, ... hiszen egy mese, egy mítosz királyfia, a Monarchia legendájá-.

ihletődött.103 A Cserei szellemi arculatához jól illeszkedő vers Balassi ... 1 Az alább közölt versek közlését Babus Antal irodalomtörténész szíves ...

ra. A főhatalomváltozás után; a volt. Magyar Pánt intézőbizottságának tag- ... ke volt. Hosszu ideig elnöke a Szat- mári Társaskörnek, szerepelt Szat-.

fehérvári palota pártázata nemcsak díszül szolgált, hanem alacsonyra szar- ... A csipkés, lyukdíszítményes párták önkéntelenül is a velencei doge-palota.

vetési pipacs (Papaver rhoeas), az ebszékf vagy kutyakapor (Matri- caria inodora), a vadrepce (Sinapsis arvensis), a ragadós muhar (Se-.

Oldalunk használatával beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjunk a jobb oldali élmény érdekében.